omnivox

Förfrågningar

Välkom­men att höra av dig med frå­gor och önskemål.

Föru­tom att låna ut själ­va stu­dion kan vi hjäl­pa till med kringtjän­ster, som att häm­ta och läm­na folk på tågsta­tio­nen, hand­la mat eller ord­na med cater­ing. Kon­tak­ta oss via for­muläret nedan eller ring Ola på 070–206 99 18.

  Hitta hit

  Adress

  Besök och musik­stu­dio på:
  Bagar Kalles Väg 4, Hal­vars­går­dar­na, 781 98 Borlänge

  Postadressen är:
  Omnivox, Nybrovä­gen 30, 784 63 Borlänge

  Telefon

  070 206 99 18