T‑shirts för alla begiven­heter, såsom exem­pelvis namnsdagar. 
• Hantverksmäs­sigt tryck­ta på 160 g bomull.
• Lim­it­er­ade upplagor.
• Tryck­et fär­gar inte av sig på kroppen.

Visar alla 6 resultat