room
Tibble Transsibiriska under inspelningen av fullängdaren Swedisko. Inspelningsrummet i Omnivox-studion står på en egen betongplatta för att minska resonanser. Rummet har dubbla ytterväggar och tak. Väggarna är av trä och kablerade för mikrofoner, högtalare, re-amping med mera. 100 mm akustiktak. Det finns givetvis stora möjligheter när det gäller mikrofonplaceringar. Ambiensmickar på läktaren, ute i köket eller i hallen på övervåningen kan addera mycket till din inspelning.
Du är här:

Högt i tak.

Studions största tillgång är det stora inspelningsrummet på 90 kvm med 5,5 meter i takhöjd. Balanserad akustik. Ett väldigt trevligt rum att jobba i, menar de flesta som varit här och jobbat.

Stu­dion är byg­gd för att vara en inspirerande, mysig och tekniskt väl­fungerande plats att job­ba på. Där­för är det hög flex­i­bilitet som gäller. Du kan göra en mängd oli­ka sak­er här: spela in, bo, mixa, pro­duc­era, fotografera, fil­ma, repa inför turné med mera. Har du idéer så hör bara av dig så försök­er vi hjäl­pa till att göra verk­lighet av dem.

 

ROCK AROUND THE CLOCK
En poäng med att job­ba här är att du disponer­ar tiden som du vill. Inga hårt regler­ade tider, du kan job­ba till sent eller hela nat­ten om du vill. Sam­ma flex­i­bilitet gäller för tekniken: du kan väl­ja mel­lan att använ­da stu­dions inspel­nings­da­tor, inter­face och mon­i­tor­er eller ta med dig dina egna pry­lar. Du kan ock­så väl­ja mel­lan att spela in på 2″ band eller digitalt.

Du kan boka från en dag och uppåt. Du får lägre dagspris ju län­gre tid du bokar. Du kan bo här medan du är här, det ingår i priset. Du kan ta med din egen tekniker eller job­ba med mig eller någon av mina teknikervänner.

ALLMÄNA FAKTA

Förstärkar-/sång­bås
Det finns två förstärkar-/sång­bås med fön­ster in mot inspel­ningsrum­met. Kanon om du vill ha sep­a­ra­tion mel­lan instru­menten trots att du trackar live.

Bra mikro­fon­er
Myck­et Ehrlund-mikro­fon­er här, bland annat 2 st hand­byg­g­da rör­mickar av Göran Ehrlund him­self. Ett par Ehrlund EHR, 6 st Ehrlund ‑D och ‑E mickar. I övrigt finns t ex band­mickar från Bey­er­dy­nam­ics och GA, Shure SM7 och SM 57:or, Sennheis­er, Röde med flera.

Med­hörn­ing med Hearbackmixers
Under inspel­nin­gen mixar du din egen med­hörn­ing med Hearbackmixers.

Du får låna instrument
Det finns en hel del roli­ga och udda instru­ment på plats. Trum­set, con­gas, tim­pani, pianon, en Malm­sjö-fly­gel, Ham­mond-orgel, elpi­anon, stråk­mask­in­er, analo­ga syn­thar med mera.

Du får låna förstärkare
Det finns även förstärkare att låna. Mar­shall, Fend­er, Music Man, Roland JC, Acoustic, Ampeg med flera.

Mando Diao i Omnivox-studion, 2021.
Mando Diao riggar för inspelning med teknikern Johan Gustafsson.

Välkommen att höra av dig via kontaktformuläret nedan eller slå en signal på 070–206 99 18.

    Några av alla som varit här: