Du är här:

Digital och analog inspelning.

Kontrollrummet är stort och bekvämt. Allt är uppbyggt för hög flexibilitet. Använd studions dator, interface och monitorer eller anslut dina egna prylar. Välj mellan att spela in digitalt och på 2″ band.

DIGITAL INSPELNING

Dig­i­tal inspel­ning är det van­li­gaste här. Stu­dion har en MacPro med Log­icPro X och Apol­lo 8 + Apol­lo 16 som interface.

 

ANALOG INSPELNING

Föru­tom dig­i­talt kan du spela in analogt här. Att spela in analogt skil­jer sig myck­et från att spela in dig­i­talt. Det man vill åt är det analo­ga ljudet och egen­skaper som band­kom­pres­sion. Att spela in på band är en helt annan teknik och förut­sät­ter en del erfaren­het. Inspel­ning­sprocessen är annorlunda.

Stu­dion har en 24-kanalig Otari MX80. Begrän­snin­gen i antalet kanaler jäm­fört med dig­i­tal inspel­ning bety­der att man får tän­ka annor­lun­da jäm­fört med om man job­bar i t ex Log­ic. Färre kanaler bety­der beslut “här och nu”. Man måste tän­ka utrymme­sekonomiskt och övervä­ga om man verk­li­gen har utrymme för 12 mickar enbart på trummorna.

 

HYBRIDTEKNIK

Ett intres­sant och bekvämt sätt att job­ba är att bör­ja med att trac­ka grun­der­na analogt för att sedan dig­i­talis­era. Sen kan du job­ba vidare med pålägg och mix i den dig­i­ta­la domänen.

 

FÖRBEREDELSER

Oavsett hur man väl­jer att job­ba med inspel­nin­gen så är för­bere­delser­na för ana­log inspel­ning lite mer omfat­tande än vid dig­i­tal inspel­ning. Där­för: säg till redan vid boknin­gen att du vill spela in analogt.

 

LÅNA BAND

Om du ska spela in analogt och sedan dig­i­talis­era kan du låna band gratis här. Dessa band raderas efter använ­dan­det och åter­an­vänds i andra pro­jekt. Allt sparas dig­i­talt men vill du spara dina pro­jekt så behöver du ta med egna band, se nedan.

 

OM BAND OCH BANDTYPER

Vill du spara dina inspel­ningar på 2″ band behöver du ta med egna band hit efter­som de som finns här är för tillfäl­ligt lån. Efter dig­i­talis­er­ing avmag­ne­tis­eras låneban­den och används på nytt i andra projekt.

Om du tar med dig egna band så välj gär­na 499-band. Annars behöver band­spelaren kali­br­eras om, först för dina band och sedan till­baks till 499. Inte gratis.

• Otarin är kali­br­erad för inspel­ning på 499-band.
• Mas­ter­ban­daren är kali­br­erad för 900-band.

Båda band­type­r­na går att köpa från t ex Thomann.

Studions Otari MX80. Har levt ett tidigare liv med producenten Douglas Carr och använts för inspelningar med Leila K, Army of Lovers, Meja och Ace of Base. I den här studion har t ex Siena Root, Factory Smokers och Barntwisters valt att spela in på band.

Teknik

Mixer­bord: AMEK TAC Mag­num, 26 ch. Stort analog­bord från 1991. Bor­det har ban­dretur­er, vilket under­lät­tar om man spelar in analogt. Bor­det har ock­så en inbyg­gd ban­tam-patch där all out­board finns kopplad.

Mon­i­tor­er: Väg­gmon­ter­ade Urei 813 + Gen­elec 1031A + Auratones

Stu­dioda­tor: MacPro 2013, 8‑core, 48Gb RAM, 2TB hård­disk. USB + Thunderbolt.

Inter­face: Apol­lo 8 II + Apol­lo 16 II.

Band­spelare: Otari MX80, 2″, 24 ch (track­ing) Stud­er A 807, 1/4″ (mas­ter)

Out­board: UAD LA-610, Tube-Tech LCA-2B, Stock­tron­ics RX4000 plåtre­verb, Roland RE-501 och Even­tide H910 med mera. All out­board går att jac­ka in via mixer­bor­dets bantam-patchbay.

Mikro­fon­er: Ehrlund hand­byg­g­da rör­mickar, Ehrlund Ehr, ‑D och ‑E mickar, Ehr‑T, band­mickar från Bey­er­dy­nam­ics och GA, Shure SM7B och SM 57, Sennheis­er, Röde med flera.

Med­hörn­ing: Hear­back sys­tem. 5 st per­son­li­ga mixers.

Omnivox, Borlänge, 2021.

Välkommen att höra av dig!  Använd kontaktformuläret eller ring tel 070–206 99 18.