Vinn Swedisko – nya plattan från Tibble Transsibiriska – signerad! På vinyl!

Tib­ble Transsi­biriska’s nya ski­va Swedisko med 11 nya och extremt svängi­ga låtar släpps den 15 novem­ber. Plat­tan spelades in hos Omnivox till­sam­mans med pro­du­cen­ten Mar­tin Kar­legård. Låtar­na track­ades på 2″ band med pålägg och mix i Mar­tins Sub­Mob Stu­dio i Stock­holm. Hur kom musiken in i ditt liv, Johan Tes­tad, front­per­son, sån­gare och gitar­rist i…