Bra recensioner för Eric’s Bluesband

Den fjärde plat­tan från Eric’s Blues­band, “I feel like cry­ing”,  får fina recen­sion­er och nu är Eric ute och gig­gar för fullt — se länk längst ner på sidan för att se när de finns i närheten av dig.    Låtar­na track­ades live i Omnivox-stu­dion under några krispi­ga jan­u­ar­idygn 2019 med senare edi­ter­ing, mix av…