Nytt i studion: Vox Continental, 1964

VOX Con­ti­nen­tal, 1964 Ytterli­gare ett intres­sant klavia­turin­stru­ment har hit­tat till Bor­länge. Vox Con­ti­nen­tal var top­pen i popp-top­pen. Används fort­farande, så klart. Nu står det en här och vän­tar på vad du ska hit­ta på med den. Några låtar du kanske har hört där den har en framträ­dande roll: “The House of the Ris­ing Sun” av The Ani­mals, “Cal­i­for­nia…