Hammond L100 till studion

Ham­mond. Sma­ka på den. Det finns en rad duk­ti­ga sven­s­ka musik­er som giv­it Ham­mon­dorgeln ett ansik­te: Bo Hans­son, Pierre Swärd, Mer­it Hem­ming­son, Erk­ka Peters­son, Trum­mor & Orgel, Anna Själv Tred­je (om någon minns dem) med flera. Ännu fler inter­na­tionel­la: Jon Lord i Deep Pur­ple, Dave Green­field i The Stran­glers och Rick Wright i Pink Floyd,…