Siena Root @ Omnivox
Du är här:

Långbokningar ger rabatt.

Det lönar sig att boka längre tider i studion. Ju längre du hyr, desto billigare blir dagspriset. Studion kostar 4.400:- + moms per dag utan tekniker. Om du bokar tre dagar eller mer får du 20% rabatt. Då är hela huset ditt. Du är välkommen att bo i gästlägenheten och har tillgång till studion dygnet runt. Du får ännu högre rabatt för bokningar på en vecka eller mer. Ring för info.

Detta ingår:

I dagspris 8 tim får du:
— full till­gång till hela stu­dion — liverum, kon­troll­rum, mickar, förstärkare, instrument.
— till­gång till kök och badrum, stereo, TV, uteplats
— fri wi-fi

Vid bokn­ing av flera dygn i rad:
- dygnet runt till­gång till hela stu­dion — liverum, kon­troll­rum, instru­ment, förstärkare etc.
— fri över­nat­tning i gästlä­gen­heten (övervånin­gen i sam­ma hus som studion).
— kök med spis, micro, kyl/frys, diskmaskin
— badrum med bad­kar, tvättmaskin
— wi-fi, TV, stereo
— bio med 3x5 m filmduk
— trädgård med uteplats och grill

Boka tekniker eller ta med egen
I priset för att hyra stu­dion ingår det mes­ta, dock inte inspel­ning­stekniker. Och när du är här måste det finnas en kun­nig tekniker på plats. Så anti­n­gen tar du med dig din egen eller ock­så kan du boka en tekniker genom oss.

Betal­ning
Före­tag: fakturering
Pri­vat­per­son­er: för­be­tal­ning. Swish, kon­tan­ter eller banköver­föring går bra för oss.

Frå­gor?
Välkom­men att ringa: 070–206 99 18.

Inga husdjur tillåtna.

Så länge Coro­n­a­pan­demin inte är full­ständigt över fort­sät­ter vi göra vad vi kan för att reduc­era risker­na med att mötas, arbe­ta och leva i sam­ma lokaler.
– Vi försök­er att inte vara fler på plats än vad som behövs under inspelningen.
– Vi tar inga onödi­ga risker med förkyl­ningssymp­tom. Inför en inspel­ning är det vik­tigt att alla som ingår i teamet är friska. Om någon upplever t ex en beg­yn­nande förkyl­ning så informera om det­ta så får vi ta ställ­ning till hur vi gör då.
– Mel­lan var­je inspel­ning och över­nat­tning stä­das stu­dio, sovrum, kök och badrum noggrant.

Låt oss hjäl­pas åt att hål­la oss själ­va och varan­dra friska! ❤️

Frågor och funderingar?

Välkom­men att höra av dig!
Använd kon­tak­t­for­muläret eller slå en sig­nal på 070–206 99 18.