Siena Root @ Omnivox
Du är här:

Långbokningar ger rabatt.

Stu­dio­hyra:
1 dag: 4.400:- + moms per dag
3 dagar: 20% rabatt
1 vec­ka: 30% rabatt

Tekniker tillkom­mer.

Vi kan även hjäl­pa till med kringtjän­ster som mat och inköp, häm­ta och läm­na folk etc.

Hör av dig för info.

Detta ingår:

I dagspris 8 tim får du:
— full till­gång till hela stu­dion — liverum, kon­troll­rum, mickar, förstärkare, instrument.
— till­gång till kök och badrum, stereo, TV, uteplats
— fri wi-fi

Vid bokn­ing av flera dygn i rad:
- full till­gång till hela stu­dion — liverum, kon­troll­rum, instru­ment, förstärkare etc.
— fri över­nat­tning i gästlä­gen­heten (övervånin­gen i sam­ma hus som studion).
— kök med spis, micro, kyl/frys, diskmaskin
— badrum med bad­kar, tvättmaskin
— wi-fi, TV, stereo
— bio med 3x5 m filmduk
— trädgård med uteplats och grill

Boka tekniker eller ta med egen
I priset för att hyra stu­dion ingår det mes­ta, dock inte inspel­ning­stekniker. Och när du är här måste det finnas en kun­nig tekniker på plats. Så anti­n­gen tar du med dig din egen eller ock­så kan du boka en tekniker genom oss.

Betal­ning
Före­tag: fakturering
Pri­vat­per­son­er: för­be­tal­ning. Swish, kon­tan­ter eller banköver­föring går bra för oss.

Frå­gor?
Välkom­men att ringa: 070–206 99 18.

Inga husdjur tillåtna.

Även om Covide­pidemin i stort är över fort­sät­ter vi göra vad vi kan för att hål­la oss friska.
– Vi försök­er att inte vara fler på plats än vad som behövs under inspelningen.
– Vi tar inga onödi­ga risker med förkyl­ningssymp­tom. Inför en inspel­ning är det vik­tigt att alla som ingår i teamet är friska. Om någon upplever t ex en beg­yn­nande förkyl­ning så informera om det­ta så får vi ta ställ­ning till hur vi gör då.
– Mel­lan var­je inspel­ning och över­nat­tning stä­das stu­dio, sovrum, kök och badrum noggrant.

Frågor och funderingar?

Välkom­men att höra av dig!
Använd kon­tak­t­for­muläret eller slå en sig­nal på 070–206 99 18.

    Check price and avail­abil­i­ty for: