Siena Root at Omnivox Studio
Fotosession med Siena Root under inspelningen av Revelation.
Du är här:

Priser

1‑dagspaket

En dag i studion är 10 timmar, t ex 9.00 — 19.00.

7.200 SEK
+ moms

Det­ta ingår:
Full till­gång till stu­dion 09.00 – 19.00
Hus­tekniker 09.00 – 19.00
Lån av mickar, instru­ment och förstärkare.
Välj mel­lan dig­i­tal och ana­log inspelning.

.  .  .

Till­gång till kök, badrum, trädgård och uteplats.
TV, stereo.
Wi-fi.

Helgpaket

Fredag eftermiddag till söndag eftermiddag.

13.500 SEK
+ moms

Det­ta ingår:
Full till­gång till stu­dion 09.00 – 19.00
Hus­tekniker 09.00 – 19.00
Lån av mickar, instru­ment och förstärkare.
Välj mel­lan dig­i­tal och ana­log inspelning.

.  .  .

Gästlä­gen­heten med sovrum, kök, badrum, trädgård och uteplats.
TV, stereo, wi-fi.
Bio.

Veckopaket

5 dagar i följd, t ex måndag till fredag.

27.200 SEK
+ moms

Det­ta ingår:
Full till­gång till stu­dion dygnet runt.
Hus­tekniker 09.00 – 19.00.
Lån av mickar, instru­ment och förstärkare.
Välj mel­lan dig­i­tal och ana­log inspelning.

.  .  .

Gästlä­gen­heten med sovrum, kök, badrum, trädgård och uteplats.
TV, stereo, wi-fi.
Bio.

Betalningsvillkor
Företag: faktura efter kreditkoll
Privatpersoner: förskottsbetalning via faktura

Förfrågningar

Välkom­men att höra av dig med frå­gor och önskemål.

Föru­tom att låna ut själ­va stu­dion kan vi hjäl­pa till med kringtjän­ster, som att häm­ta och läm­na folk på tågsta­tio­nen, hand­la mat eller ord­na med cater­ing. Kon­tak­ta oss via for­muläret nedan eller ring Ola på 070–206 99 18.