room
Du är här:

Högt i tak.

Studions största tillgång är det stora inspelningsrummet på 90 kvm med 5,5 meter i takhöjd.

Inspel­ningsrum­met i Omnivox-stu­dion står på en egen betong­plat­ta för att min­s­ka res­o­nanser. Rum­met har dub­bla ytter­väg­gar och tak, vilket gör att min­i­malt med ljud tränger in och ut. Väg­gar­na är av trä och kabler­ade för mikro­fon­er, hög­ta­lare, re-amp­ing med mera.

Förstärkar-/sång­bås
Det finns två förstärkar-/sång­bås med fön­ster in mot inspel­ningsrum­met. Om du vill ha sep­a­ra­tion mel­lan instru­menten trots att du trackar live.

Mikro­fon­er
Myck­et Ehrlund-mikro­fon­er här, bland annat 2 st hand­byg­g­da rör­mickar av Göran Ehrlund him­self. Ett par Ehrlund EHR, 6 st Ehrlund ‑D och ‑E mickar, band­mickar från Bey­er­dy­nam­ics och GA, Shure SM7 och SM 57:or, Sennheis­er, Röde med flera.

Lyssning med Hearbackmixers
Under inspel­nin­gen mixar du din egen med­hörn­ing med Hearbackmixers.

Mikro­fon­plac­eringar
Det finns givetvis sto­ra möj­ligheter när det gäller mikro­fon­plac­eringar. Ambi­ens­mickar på läk­taren, ute i köket eller i hallen på övervånin­gen kan addera myck­et till din inspelning.

Låna instru­ment
Det finns en hel del roli­ga och udda instru­ment på plats. Trum­set, con­gas, tim­pani, pianon, en Malm­sjö-fly­gel, Ham­mond-orgel, elpi­anon, stråk­mask­in­er, analo­ga syn­thar med mera.

Låna förstärkare
Det finns även förstärkare att låna. Mar­shall, Fend­er, Music Man, Roland JC, Acoustic, Ampeg med flera.

Välj mellan analog och digital inspelning

Du kan spela in på 2″ band eller dig­i­talt. Eller båda delar­na samtidigt.

Läs mer om:

Välkommen att höra av dig med kontaktformuläret nedan.
Det går också bra att ringa på 070–206 99 18.

    Några kunder: