Du är här:

Digital och analog inspelning.

Kontrollrummet är stort och bekvämt. Allt är uppbyggt för hög flexibilitet. Använd det som finns på plats eller anslut din egen dator och monitorer.

Här kan du väl­ja mel­lan att spela in dig­i­talt eller analogt. Att spela in dig­i­talt är det van­li­gaste och här finns en MacPro med Log­ic Pro X och 24 kanaler Apol­lo för de ändamålen. 

 

ANALOG INSPELNING

Att spela in analogt skil­jer sig myck­et från att spela in dig­i­talt. Det man vill åt är det analo­ga ljudet och egen­skaper som band­kom­pres­sion. Att spela in på band är en helt annan teknik och förut­sät­ter en del erfaren­het. Inspel­ning­sprocessen är annorlunda.

Andra skill­nad­er är att 24 kanaler kan kän­nas som en begrän­sning om du är van vid att job­ba i en DAW. Färre kanaler bety­der beslut “här och nu”. Man måste tän­ka utrymme­sekonomiskt, fun­dera över om man verk­li­gen har utrymme för 12 mickar enbart på trummorna.

 

HYBRIDTEKNIK

Ett intres­sant och bekvämt sätt att job­ba är att bör­ja med att trac­ka grun­der­na analogt för att sedan dig­i­talis­era. Sen kan du job­ba vidare med pålägg och mix i den dig­i­ta­la domänen.

 

FÖRBEREDELSER

Oavsett hur man väl­jer att job­ba med inspel­nin­gen så är för­bere­delser­na för ana­log inspel­ning lite mer omfat­tande än vid dig­i­tal inspel­ning. Där­för: säg till redan vid boknin­gen att du vill spela in analogt.

 

LÅNA BAND

Om du ska spela in analogt och sedan dig­i­talis­era kan du låna band gratis här. Dessa band raderas efter använ­dan­det och åter­an­vänds i andra pro­jekt. Allt sparas dig­i­talt men vill du spara dina pro­jekt så behöver du ta med egna band, se nedan.

 

OM BAND OCH BANDTYPER

Vill du spara dina inspel­ningar på 2″ band behöver du ta med egna band hit efter­som de som finns här är för tillfäl­ligt lån. Efter dig­i­talis­er­ing avmag­ne­tis­eras låneban­den och används på nytt i andra projekt.

Om du tar med dig egna band så välj gär­na 499-band. Annars behöver band­spelaren kali­br­eras om, först för dina band och sedan till­baks till 499. Inte gratis.

• Otarin är kali­br­erad för inspel­ning på 499-band.
• Mas­ter­ban­daren är kali­br­erad för 900-band.

Båda band­type­r­na går att köpa från t ex Thomann.

Studions Otari MX80 har ägts av producenten Douglas Carr och använts för inspelningar av artister som Leila K, Army of Lovers, Meja och Ace of Base. Siena Root, Factory Smokers och Barntwisters är några andra grupper som gärna spelar in analogt.

Teknik

Mixer­bord: AMEK TAC Mag­num, 26 ch. Ren­over­at analog­bord från 1991.

Mon­i­tor­er: Väg­gmon­ter­ade Urei 813 + Gen­elec 1031A + Auratones

Stu­dioda­tor: MacPro 2013, 8‑core, 48Gb RAM, 2TB hård­disk. USB + Thunderbolt.

Inter­face: Apol­lo 8 II + Apol­lo 16 II.

Band­spelare: Otari MX80, 2″, 24 ch (track­ing) Stud­er A 807, 1/4″ (mas­ter)

Out­board: UAD LA-610, Tube-Tech LCA-2B, Stock­tron­ics RX4000 plåtre­verb, Roland RE-501 och Even­tide H910 med mera. All out­board går att jac­ka in via mixer­bor­dets bantam-patchbay.

Mikro­fon­er: Ehrlund hand­byg­g­da rör­mickar, Ehrlund Ehr, ‑D och ‑E mickar, band­mickar från Bey­er­dy­nam­ics och GA, Shure SM7 och SM 57, Sennheis­er, Röde med flera.

Med­hörn­ing: Hear­back sys­tem. 5 st per­son­li­ga mixers.

Läs mer om:

Välkommen att höra av dig!  Använd kontaktformuläret. Eller ring tel 070–206 99 18.