Design- och musikstudio

DESIGN

Här får du hjälp med
— varumärkesidentitet
— logo­typer och grafik
— film och foto
— tryck­sak­er och webdesign
+ myck­et annat.

MUSIKSTUDIO

Pro­fes­sionell och bekväm musik­stu­dio. Här finns:
— inspel­ningsrum: akustikre­gler­at 90 kvm/5,5 meter takhöjd.
— kon­troll­rum: dig­i­tal och ana­log inspelning.

Välkom­men att bo i gästlä­gen­heten med till­gång till stu­dion dygnet runt.