The Janitors at Omnivox

Omnivox är till för dig som vill fokusera på det kreati­va. Stan­na och job­ba några dagar, en vec­ka eller mer.

Hela huset är ditt när du hyr stu­dion, även gästlä­gen­het, uteplats och trädgård. Du har full till­gång till inspel­ningsrum­met dygnet runt och kan läg­ga upp dina ses­sion­er pre­cis som du vill.

Omnivox finns strax utan­för Bor­länge i Dalar­na. Restid från Stock­holm är ca 2,5 timme.

Inspiration.

Det finns mån­ga sätt att job­ba med musik. Oavsett om du arbe­tar i lager med pålägg eller gillar att spela in ban­det live så är det vik­tigt med inspir­erade tagningar.

Andra sak­er som spelar roll för resul­tatet är tekniska och akustiska förut­sät­tningar. Ett stort rum låter ljud och frekvenser kom­ma fram bät­tre än ett litet rum. Tekniken har ock­så stor bety­delse, till exem­pel bra mickar och pre-amps. En fördel om det finns mån­ga oli­ka sorters instru­ment att låna.

Men vik­ti­gast av allt är kanske ändå hur alla i säll­skapet kän­ner sig i stu­dion. Miljön och vibben spelar stor roll.

 

Gör musiken rättvisa

Här hit­tar du lugnet. Stu­dion huser­ar i ett ombyg­gt mis­sion­shus från 1860 i en liten by i Dalar­na. Stu­dion har ett stort inspel­ningsrum på 90 kvm med 5,5 m i takhöjd. Inspel­ningsrum­met är varsamt akustik­be­hand­lat. Här finns två sång-/förstärkar­bås om du vill isol­era sång vid en live­tagn­ing och ett kon­troll­rum med bra lyssning.

En upp­sjö av låne­in­stru­ment finns att låna, till exem­pel en Malm­sjö-fly­gel och två pianon. Ett tju­go­tal vin­tage klavia­turin­stru­ment som Clavinet D6, Soli­na, VOX Coni­nen­tal, Farfisa Com­pact, Juno 60, Ham­mond L‑100 + Leslie. Här finns trum­set + per­cus­sion, vin­tagestärkare från Fend­er, Mar­shall, Acoustic, Music Man m fl. Bra mickar och ett fan­tastiskt AMEK mixer­bord. Möj­lighet att spela in dig­i­talt eller på 2″ band.

Här kan du må gott. Spela in grun­der som både känns och låter bra. Ta sedan med allt hem på en hård­disk och job­ba vidare med pålägg och edi­teringar i hem­mets lugna vrå.

Dessu­tom kan du bo här under inspel­nin­gen. Det finns sovrum, kök och badrum, TV, uteplats med grill. Lugnt läge och nära till naturen. Låter inte det bra så säg?

Kunder

Omnivox kan bokas av dig som vill spela in din musik, oavsett om du är en etabler­ad artist eller om du bara vill få din musik doku­menter­ad. Vi spelar in allt från körsång till trash met­al och punk. Det går ock­så bra att spela in bara pålägg här, eller grund-tracks, t ex trummor.

Några kän­da namn som spelat in myck­et här är Man­do Diao, The Jan­i­tors och Siena Root.  Kom­positören Johan Tes­tad har job­bat med musiken till filmer och TV-serier här. Men det finns förstås mån­ga fler kun­der och även sätt att använ­da stu­dion: det har spelats in reklam­film här och fotografer­ats här. Högskolan Dalar­na har kört work­shops här och Man­do Diao repade här inför turnén 2023.

Recorded at Omnivox Studio.

Skön atmosfär, fantastiska rum och bra teknik gör Omnnivox till en favorit för många musiker. Dessutom bor du bekvämt här medan du är här och spelar in.

Hör av dig!

Vi hjälper till med det mes­ta kring din inspel­ning. Hämt­ningar och lämningar på tågsta­tion, mat och dryck.
Vill du veta lite mer innan du bokar så hör av dig!

• Ring Ola på 070–206 99 18
• Maila på info@omnivox.studio
• Använd What­sApp för att chatta
• Skriv ett med­de­lande i for­muläret och skic­ka in

Välkom­men!

  Leo Kinell
  Leo Kinell 
  2023-04-16
  En fan­tastisk stu­dio på en vack­er plats!
  Ulrika Nordström
  Ulri­ka Nordström 
  2023-01-30
  En vack­er stu­dio i en trivsam miljö. Här kän­ner man sig alltid varmt välkom­men av Ola. Övernattningsmöjligheter.
  Karl Bernhard Josephson
  Karl Bern­hard Josephson 
  2022-03-18
  Episk stu­dio! Ola is the boss 😎
  Rasmus Bergqvist
  Ras­mus Bergqvist 
  2022-03-18
  Kan inte hyl­la det­ta ställe nog. Bemö­tande, lokaler, logis­tik. 6/5!
  Jeroen Groot
  Jeroen Groot 
  2021-12-20
  Last week we’ve been record­ing some new songs on tape at Omnivox Stu­dio. It was a plea­sure to work here, Ola is a real gen­tle­man and helped us out with all the tech­ni­cal details of record­ing in the ana­log domain. Though it’s also pos­si­ble to mul­ti­track in the dig­i­tal domain, ofcourse. Thank you for the amaz­ing vibe! Hop e to be back soon!
  Kent Thoren
  Kent Thoren 
  2021-07-31
  Fullfjä­drat med lokaler, pro­fes­sion­al­ism och utrust­ning. Hemtrevnad och trivsel på köpet.
  Andrew Scott
  Andrew Scott 
  2020-12-11