Ett smultronställe för dig som är musiker.

Den­na fan­tastiska plats är till för dig som vill fokusera på det kreati­va och verk­li­gen få något uträt­tat! Hela huset är ditt när du hyr stu­dion, även gästlä­gen­het, uteplats och trädgård. Du har full till­gång till inspel­ningsrum­met dygnet runt och kan läg­ga upp dina dagar pre­cis som du vill.

Omnivox finns strax utan­för Bor­länge i Dalar­na. Restid från Stock­holm är ca 2,5 timme.

Några kunder:
Mando Diao: Björn
MANDO DIAO
Siena Root
SIENA ROOT
Clas Yngström & the Blue Devils
SKY HIGH
omnivox_rarebirds_
RÄRE BIRDS
Johan Testad
JOHAN TESTAD
Trött på det trötta?

Har du någon­sin upplevt att ett pro­jekt du job­bar med tap­par i vital­itet för var­je pålägg? Eller att något som bor­de svän­ga helt enkelt vägrar? Job­bar du “in the box” beror prob­lemet ofta på att det är inspelat mot ett klick och att musik­er­na lagt på sina gre­jor en och en. Job­bar du dessu­tom med plug­gar i stäl­let för rik­ti­ga instru­ment så försvin­ner ännu mer av det som känns på riktigt.

Lösningen: boka studiotid!

Lös­nin­gen på prob­lemet är att spela in, all­ra helst till­sam­mans, i en stu­dio som är till­räck­ligt stor för ett band, en orkester, en kör eller vilket du nu har behov av. Dels får du ett groove i bot­ten som bara kan upp­stå i ett möte mel­lan flera musik­er. Dessu­tom får du chansen att spela in rik­ti­ga instru­ment i ett rum som gör att allt låter kanon!

Vårt erbjudande

Omnivox är en rik­tig stu­dio, i var­je detalj ska­pad för att ge dig de bäs­ta förut­sät­tningar­na för att fån­ga de bäs­ta tagningar­na. Här finner du ett stort inspel­ningsrum på 90 kvm med 5,5 m i takhöjd. Rum­met är akustik­be­hand­lat men har ändå karak­tär. Här finns två sång-/förstärkar­bås, om du vill isol­era sång vid en live­tagn­ing och ett kon­troll­rum med bra lyssning. Ena upp­sjö av låne­in­stru­ment finns på plats, till exem­pel en Malm­sjö semi­kon­sert fly­gel och två pianon. Ett tju­go­tal vin­tage klavia­turin­stru­ment som Clavinet D6, Soli­na, VOX Coni­nen­tal, Farfisa Com­pact, Juno 60, Ham­mond L‑100 + Leslie. Här finns trum­set + per­cus­sion, vin­tagestärkare från Fend­er, Mar­shall, Acoustic, Music Man m fl. Bra mickar och ett fan­tastiskt AMEK mixer­bord. Möj­lighet att spela in dig­i­talt eller på 2″ band. Spela in grun­der som både känns och låter bra. Ta sedan med allt hem på en hård­disk och job­ba vidare med pålägg och edi­teringar i hem­mets lugna vrå.

Saker låter bra här, helt enkelt! Dessutom kan du bo här under inspelningen. Välkommen att höra av dig!

    Check price and avail­abil­i­ty for: