xion recording guitars

Musikstudio med gästlägenhet

Omnivox är till för dig som vill gå “all in” och verkligen prioritera skapandet.

Hela huset är ditt när du hyr stu­dion, även gästlä­gen­het, uteplats och trädgård. Du har full till­gång till inspel­ningsrum­met dygnet runt.

Vi erb­jud­er stor flexibilitet:
— Du kan bo här när du är här och jobbar.
— Du kan ta med din egen ljudtekniker eller anli­ta oss.
— Du kan spela in dig­i­talt eller analogt.

Vi finns i den lil­la byn Hal­vars­går­dar­na strax utan­för Bor­länge i Dalar­na. Restid från Stock­holm är ca 2,5 timme.

Trivsamt och smidigt

Det finns myck­et omkring en inspel­ning som ska fun­ka, inte bara tekniken. Vi försök­er hjäl­pa till att få sak­er att fly­ta på så smidigt som möjligt och står även till tjänst med att exem­pelvis häm­ta och läm­na folk på tågsta­tio­nen, stä­da, hand­la och laga mat. Hör av dig med dina önskemål.

Vill du veta lite mer?

Skriv gär­na en rad i for­muläret nedan så hör vi av oss. 🙂

  Leo Kinell
  Leo Kinell 
  2023-04-16
  En fan­tastisk stu­dio på en vack­er plats!
  Ulrika Nordström
  Ulri­ka Nordström 
  2023-01-30
  En vack­er stu­dio i en trivsam miljö. Här kän­ner man sig alltid varmt välkom­men av Ola. Övernattningsmöjligheter.
  Karl Bernhard Josephson
  Karl Bern­hard Josephson 
  2022-03-18
  Episk stu­dio! Ola is the boss 😎
  Rasmus Bergqvist
  Ras­mus Bergqvist 
  2022-03-18
  Kan inte hyl­la det­ta ställe nog. Bemö­tande, lokaler, logis­tik. 6/5!
  Jeroen Groot
  Jeroen Groot 
  2021-12-20
  Last week we’ve been record­ing some new songs on tape at Omnivox Stu­dio. It was a plea­sure to work here, Ola is a real gen­tle­man and helped us out with all the tech­ni­cal details of record­ing in the ana­log domain. Though it’s also pos­si­ble to mul­ti­track in the dig­i­tal domain, ofcourse. Thank you for the amaz­ing vibe! Hop e to be back soon!
  Kent Thoren
  Kent Thoren 
  2021-07-31
  Fullfjä­drat med lokaler, pro­fes­sion­al­ism och utrust­ning. Hemtrevnad och trivsel på köpet.
  Andrew Scott
  Andrew Scott 
  2020-12-11