Musikstudio med gästlägenhet i före detta kapell.

Spela in nästa platta i Dalarna.

Mån­ga brukar säga att de får myck­et gjort här och att atmos­fären är bra. Hela huset är ditt när du hyr stu­dion, även gästlä­gen­het, uteplats och trädgård. Och du har full till­gång till det sto­ra inspel­ningsrum­met dygnet runt.

Du kan bo här när du är här och jobbar
Park­era direkt utan­för, ställ in väsko­r­na i ditt rum, ta en kopp kaffe och bör­ja job­ba! Att allt finns kon­cen­tr­erat på en plats bety­der att du kan arbe­ta effek­tivt utan att behö­va tän­ka på taxi till hotel­let eller att gå och lun­cha. Här fixar du din egen mat i köket och sover en trap­pa upp. Enkelt och bekvämt.
Kol­la in gästlä­gen­heten här.

Instru­ment och förstärkare att låna
Även om du säk­ert har med egna gre­jor så finns även mån­ga instru­ment att låna när inspi­ra­tio­nen slår till; fly­gel, pianon, trum­set, per­cus­sion, gitar­rer och myck­et annat.

Här kan du läsa mer om tekniken.

Lugnt och skönt på lan­det i Dalarna
Vi finns i den lil­la byn Hal­vars­går­dar­na strax utan­för Bor­länge i Dalar­na. Restid från Stock­holm är ca 2,5 timme.

Trivsamt och smidigt

Det finns myck­et omkring en inspel­ning som ska fun­ka, inte bara tekniken. Vi försök­er hjäl­pa till att få sak­er att fly­ta på så smidigt som möjligt och står även till tjänst med att exem­pelvis häm­ta och läm­na folk på tågsta­tio­nen, stä­da, hand­la och laga mat. Hör av dig med dina önskemål.

Leo Kinell
Leo Kinell
2023-04-16
En fantastisk studio på en vacker plats!
Ulrika Nordström
Ulrika Nordström
2023-01-30
En vacker studio i en trivsam miljö. Här känner man sig alltid varmt välkommen av Ola. Övernattningsmöjligheter.
Karl Bernhard Josephson
Karl Bernhard Josephson
2022-03-18
Episk studio! Ola is the boss 😎
Rasmus Bergqvist
Rasmus Bergqvist
2022-03-18
Kan inte hylla detta ställe nog. Bemötande, lokaler, logistik. 6/5!
Jeroen Groot
Jeroen Groot
2021-12-20
Last week we've been recording some new songs on tape at Omnivox Studio. It was a pleasure to work here, Ola is a real gentleman and helped us out with all the technical details of recording in the analog domain. Though it's also possible to multitrack in the digital domain, ofcourse. Thank you for the amazing vibe! Hop e to be back soon!
Kent Thoren
Kent Thoren
2021-07-31
Fullfjädrat med lokaler, professionalism och utrustning. Hemtrevnad och trivsel på köpet.
Andrew Scott
Andrew Scott
2020-12-11