omnivox.studio

Mer än en studio

Omnivox är till för dig som vill gå “all in” och verkligen prioritera skapandet.

Hela huset är ditt när du hyr studion, även gästlägenhet, uteplats och trädgård. Du har full tillgång till inspelningsrummet dygnet runt och kan lägga upp dina sessioner precis som du vill.

Omnivox finns i den lilla byn Halvarsgårdarna strax utanför Borlänge i Dalarna. Restid från Stockholm är ca 2,5 timme.

Förfrågningar

Välkom­men att höra av dig med dina tankar och idéer!

Föru­tom att låna ut själ­va stu­dion kan vi hjäl­pa till med kringtjän­ster utifrån dina önskemål, till exem­pel häm­ta och läm­na folk på tågsta­tio­nen, hand­la mat eller ord­na med cater­ing. Kon­tak­ta oss med for­muläret nedan eller ring Ola på 070–206 99 18.

  Leo Kinell
  Leo Kinell 
  2023-04-16
  En fan­tastisk stu­dio på en vack­er plats!
  Ulrika Nordström
  Ulri­ka Nordström 
  2023-01-30
  En vack­er stu­dio i en trivsam miljö. Här kän­ner man sig alltid varmt välkom­men av Ola. Övernattningsmöjligheter.
  Karl Bernhard Josephson
  Karl Bern­hard Josephson 
  2022-03-18
  Episk stu­dio! Ola is the boss 😎
  Rasmus Bergqvist
  Ras­mus Bergqvist 
  2022-03-18
  Kan inte hyl­la det­ta ställe nog. Bemö­tande, lokaler, logis­tik. 6/5!
  Jeroen Groot
  Jeroen Groot 
  2021-12-20
  Last week we’ve been record­ing some new songs on tape at Omnivox Stu­dio. It was a plea­sure to work here, Ola is a real gen­tle­man and helped us out with all the tech­ni­cal details of record­ing in the ana­log domain. Though it’s also pos­si­ble to mul­ti­track in the dig­i­tal domain, ofcourse. Thank you for the amaz­ing vibe! Hop e to be back soon!
  Kent Thoren
  Kent Thoren 
  2021-07-31
  Fullfjä­drat med lokaler, pro­fes­sion­al­ism och utrust­ning. Hemtrevnad och trivsel på köpet.
  Andrew Scott
  Andrew Scott 
  2020-12-11