Nyheter

Nytt och halvnytt från stu­dion i Dalar­na där vack­ra visor, groovig soul och hiphop, rul­lande rock­lå­tar och smäk­tande bal­lad­er föds.

Om du vill ha nyheter och fina erb­ju­dan­den direkt i din inko­rg är du välkom­men att prenu­mer­era på Omnivox nyhets­brev. Fyll bara i dina uppgifter nedan.

Filma din session på Omnivox

Spela in och filma i Omnivox

Film­ta­jm! Letar du nya vägar att pro­mo­ta din musik? Låt oss fil­ma din inspel­ningsses­sion på Omnivox. Omnivox är en mysig plats att vara på. Stort inspel­ningsrum, skön vibe, bra teknik. Stan­nar du i flera dagar så är boende med självhushåll inklud­er­at i priset. Sovrum, badrum och kök finns. Trevli­ga omgivningar. Har­monisk miljö inne som ute.…

Läs mer
omnivox_2022

2022 — var är min flygande bil?

2022 — var är min fly­gande bil? Jag hade turen att växa upp på 60- och 70-talet. Om inte allt är inplanter­ade min­nen så har jag för mig att vi lek­te myck­et utomhus. Att vi mötte dagar­na i grupp och “job­bade agilt” med vad som kom i vår väg just då. Träd­klät­tring, kur­ragöm­ma, pal­la äpplen,…

Läs mer

Långbokningar och semesterhäng

Sol, som­mar och semes­ter I år kan du boka stu­dion i län­gre pass, en vec­ka eller kanske flera. Till rik­tigt för­mån­li­ga pris­er dessu­tom. Låter det inte som rena dröm­men att dric­ka mor­gonkaf­fet på uteplat­sen, job­ba med musik, skri­va, sof­ta, se en film i bion och lyssna på musik i Voice of the the­a­tre-lådor­­na?   SOMMARPRIS Mer…

Läs mer

Veckans design

Jag har nyss haft ett trevligt samar­bete med Andrew Scott och Tan­ja Jör­gensen på pro­gram­met Audio­vi­suell Pro­duk­tion, Högskolan Dalar­na. Vi gjorde en månad­slång kam­panj i sociala medi­er med dub­bla syften, dels att informera om utbild­nin­gen men i syn­ner­het att öka antalet första­handssökande. – Kam­pan­jen låter tidi­gare studerande berät­ta rakt av vad de gör idag, berättar…

Läs mer

Corona-policy

Vi strä­var efter att vara en trygg plats för möten och för ska­pande verk­samhet, som musikin­spel­ning, filmn­ing och foto. Vi har bra grund­förut­sät­tningar med gott om utrymme – här är takhöj­den lyx­i­ga 5,5 meter. Utöver det så tilläm­par vi föl­jande regler för att maximera säk­er­heten: INFÖR EN AKTIVITET • Vi tar inga onödi­ga risker. Inför…

Läs mer

Mando Diao live at Omnivox

Om du mis­sade den fan­tastiska livein­spel­nin­gen med Man­do Diao från Omnivox-stu­­dion i Bor­länge så kom­mer en ny chans här. “All the Peo­ple” är en av låtar­na från spel­nin­gen.  Låten är även med på en EP som ban­det gav ut i juli 2020.

Läs mer

Prenumerera på Omnivox nyhetsbrev