Vinyl de-luxe med Siena Root!

In eng­lish Det är inte var­je år det släpps en 100% analogt inspelad, mix­ad och analogt halv-farts mastrad vinyl­ski­va i Sverige. Men nu är det dags! Äntli­gen en ny ski­va från Siena Root! Roligt och hedrande nog är den inspelad hos mig i Omnivox-stu­dion, med pålägg och mix i Siena Roots egen Root Rock-stu­dio. Sam…