Filma din session på Omnivox

Spela in och filma i Omnivox

Film­ta­jm! Letar du nya vägar att pro­mo­ta din musik? Låt oss fil­ma din inspel­ningsses­sion på Omnivox. Omnivox är en mysig plats att vara på. Stort inspel­ningsrum, skön vibe, bra teknik. Stan­nar du i flera dagar så är boende med självhushåll inklud­er­at i priset. Sovrum, badrum och kök finns. Trevli­ga omgivningar. Har­monisk miljö inne som ute.…

omnivox_2022

2022 — var är min flygande bil?

2022 — var är min fly­gande bil? Jag hade turen att växa upp på 60- och 70-talet. Om inte allt är inplanter­ade min­nen så har jag för mig att vi lek­te myck­et utomhus. Att vi mötte dagar­na i grupp och “job­bade agilt” med vad som kom i vår väg just då. Träd­klät­tring, kur­ragöm­ma, pal­la äpplen,…

Långbokningar och semesterhäng

Sol, som­mar och semes­ter I år kan du boka stu­dion i län­gre pass, en vec­ka eller kanske flera. Till rik­tigt för­mån­li­ga pris­er dessu­tom. Låter det inte som rena dröm­men att dric­ka mor­gonkaf­fet på uteplat­sen, job­ba med musik, skri­va, sof­ta, se en film i bion och lyssna på musik i Voice of the the­atre-lådor­na?   SOMMARPRIS Mer…

Corona-policy

Vi strä­var efter att vara en trygg plats för möten och för ska­pande verk­samhet, som musikin­spel­ning, filmn­ing och foto. Vi har bra grund­förut­sät­tningar med gott om utrymme – här är takhöj­den lyx­i­ga 5,5 meter. Utöver det så tilläm­par vi föl­jande regler för att maximera säk­er­heten: INFÖR EN AKTIVITET • Vi tar inga onödi­ga risker. Inför…

Artist in residence

Artist in res­i­dence I som­mar har du som exem­pelvis skriv­er, målar eller job­bar med musik chansen att låna gästlä­gen­heten i Omnivox-stu­dion i Dalar­na i en hel vec­ka. Helt gratis, föru­tom att du får knal­la ner till ICA och hand­la din egen mat.  För vem? Tanken med veck­an är att erb­ju­da en möj­lighet att kom­ma ifrån…

And the winners are …

Hal­loj! För ett tag sen lot­tade vi ut 5 sign­er­ade cd av Peter Carls­son & Kjell Gus­tavs­son R&B Orches­tra. I videon nedan kan du kol­la om du vun­nit! Om du finns med bland vin­nar­na så skickar du bara din postadress till mig på ola@omnivox.nu så kom­mer cd:n i brevlå­dan. Lyc­ka till! 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=2RNPuoJhUjE&feature=youtu.be